Medela

   
חוברת טוש המים - חיות - Melissa & Doug
ftmyo3761
חוברת פעילות לשימוש חוזר עם טוש המים לצביעה וגילוי החיות הנסתרות. החוברת לשימוש רב פעמי, פשוט צובעים, מייבשים, מוחקים ושוב משתמשים. החוברת כוללת טוש למילוי מים וארבעה דפי צביעה עם ארבע תמונות נסת...

מחיר: ₪40

₪35

   

Medela